Objavljen razpis za izbor izvajalca za projektiranje in gradnjo projekta Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice – Etapa 1A

Direkcija Republike Slovenije za vode je dne 23.07.2020 ponovila razpis za javno naročilo Projektiranje in gradnja projekta »Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice – Etapa 1A«. Predmet storitve vključuje: Ureditev Malega grabna od Bokalšega jezu do izliva v Ljubljanico za zagotavljanje pretočnosti za visoke vode (Q100) z vsemi pripadajočimi ureditvami. Dolžina ureditve je cca 6.000 m Izvedba […]