Etapa 2

Etapa 2: Suhi zadrževalnik Razori – infografika je simbolična
0 km²
ZAŠČITENO PODROČJE
0
ZAŠČITENIH PREBIVALCEV
0
ZAŠČITENIH STAVB

Protipoplavne ureditve na področju občine Dobrova–Polhov Gradec

Etapa 2 projekta Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice bo zajemala izgradnjo suhega zadrževalnika Razori z aktivno prostornino 1,2 mio m3, ki je namenjen kontroliranemu zadrževanju konice poplavnega vala ob večjih poplavah. Zadrževalnik bo poskrbel za celovito in optimalno delovanje protipoplavnih ureditev iz Etape 1A in Etape 1B.

V sklopu Etape 2 bodo izvedene sledeče ureditve:

  • izgradnja suhega zadrževalnika Razori z aktivno prostornino 1,2 mio m3,
  • ustrezna ureditev Gradaščice z vsemi spremljajočimi ureditvami,
  • ustrezna ureditev Horjulke z vsemi spremljajočimi ureditvami,
  • ustrezna ureditev Ostrožnika z vsemi spremljajočimi ureditvami.

 

Projekt zajema tudi spremljajoče prilagoditve in zaščito obstoječe prometne, komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture. Prav tako so upoštevane rešitve in ukrepi celostnega ohranjanja kulturne dediščine, narave, varstva okolja in naravnih dobrin, varovanja zdravja ljudi ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Vrednost investicije znaša 17.258.281,31 EUR z DDV, financira jo Republika Slovenija iz Sklada za vode. Pričetek gradnje je načrtovan v letu 2024, zaključek pa do konca leta 2025.

Lokacije najpomembnejših ukrepov Etape 2 – infografika je simbolična

Izgradnja suhega zadrževalnika Razori

Zadrževalnik Razori je zasnovan kot zemeljska pregrada oziroma visokovodni nasip. Namen zadrževalnika je zmanjšanje visokovodnih konic Gradaščice na poplavnih območjih severno od Razorov in vzhodno od Dobrove. Nasip bo pomembno pripomogel k zmanjšanju poplavne ogroženosti osrednjega dela Dobrove ter omogočil širitev naselja na območje med cesto Dobrova-Šujica in nasipom.

Okoli suhega zadrževalnika Razori bodo izvedene tudi ureditve odsekov Gradaščice v skupni dolžini skoraj 2.500 m, odsekov Ostrožnika v dolžini 515 m in sonaravna ureditev Horjulke ob zadrževalniku Razori v dolžini približno 920 m. Zgrajen bo tudi 675 m dolg dodatni nasip ob Horjulki višine 1 do 2 m.

Ureditev Gradaščice, Horjulke in Ostrožnika

Na Gradaščici bodo izvedena vzdrževalna dela. Očiščena bo rečna struga ter odstranjena odvečna rečna vegetacija. S tem bo zagotovljena boljša pretočnost reke.

Struga Horjulke bo zaradi izgradnje visokovodnega nasipa prestavljena. Na obeh bregovih Horjulke bo izvedena zasaditev avtohtonih vrst grmovja in dreves, ki bo pripomogla k ohranjanju biotske raznovrstnosti.

Na Ostrožniku je predvidena menjava obstoječih mostov, ob potoku pa je zaradi izgradnje visokovodnega nasipa predvideno tudi povišanje ceste.

Rekreacija na visokovodnem nasipu – slika je simbolična (Foto: Canva)

Krajinske ureditve

Po zaključenih delih bo izvedena ustrezna krajinsko arhitekturna ureditev, ki bo obsegala zasaditev na suhi strani nasipa, sanacijo gozdnega roba ter obvodno drevesno in grmovno zasaditev ob strugi Horjulke in Ostrožnika.

Trenutne aktivnosti

  • Izdelana presoja vpliva na okolje.
  • V postopku oddaje javnega naročila v odprtem postopku Storitve za pridobivanje pravice graditi, izdelava projektnih dokumentacij (DGD, PZI, tehnične specifikacije) in projektantski nadzor pri gradnji »Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice – Etapa 2« je Direkcija Republike Slovenije za vode z izbranim izvajalcem družbo Geoportal, podjetje za projektiranje, svetovanje in inženiring, d.o.o., v skupnem nastopu s partnerji Hidrotehnik Vodnogospodarsko podjetje d.o.o., Ljubljanski urbanistični zavod d.d. in Tempos, okoljsko gradbeništvo d.o.o., dne 21. 12. 2022 sklenila pogodbo v višini 3.041.771,34 EUR z DDV.

Dodatne vsebine

Ime dokumenta
Povezava za prenos
Zloženka Etapa 2
Prenesi
Presoja vpliva na okolje
Prenesi

Galerija / Arhiv

Projekt Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice je zelo obširen in zahteven v vseh svojih fazah, od načrtovanja do izvedbe posameznih protipoplavnih ukrepov. Da bi ga podrobneje spoznali in hkrati tudi razumeli, pobrskajte po slovarčku strokovnih izrazov in pripravljenih odgovorih na najpogosteje zastavljena vprašanja glede projekta. 

Če željene informacije ne najdete, nam svoje vprašanje sporočite preko kontaktnega obrazca in konkreten odgovor boste prejeli preko e-pošte.