Etapa 2

Etapa 2: Suhi zadrževalnik Razori (DRSV)
0 km²
ZAŠČITENO PODROČJE
0
ZAŠČITENIH PREBIVALCEV
0
ZAŠČITENIH STAVB

Protipoplavne ureditve na področju občine Dobrova – Polhov Gradec

Protipoplavne ureditve na področju Mestne občine Ljubljana

 

Etapa 2 projekta Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice bo zajemala izgradnjo suhega zadrževalnika Razori z aktivno prostornino 1,2 mio m3, ki se napolni z vodo le ob večjih poplavah in je namenjen za zadrževanje konice poplavnega vala. Zadrževalnik bo poskrbel za celovito in optimalno delovanje protipoplavnih ureditev (ukrepov) iz Etape 1A in Etape 1B.

V sklopu Etape 2 se izvedejo sledeče ureditve:

  • izgradnja suhega zadrževalnika Razori z aktivno prostornino 1,2 mio m3,
  • ustrezna ureditve Gradaščice z vsemi spremljajočimi ureditvami,
  • ustrezna ureditve Horjulke z vsemi spremljajočimi ureditvami,
  • ustrezna ureditve Ostrožnika z vsemi spremljajočimi ureditvami. , 

Predmet projekta tudi spremljajoče prilagoditve in zaščita obstoječe prometne, komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture.

Opredeljene so rešitve in ukrepi celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin, varovanja zdravja ljudi ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter drugi pogoji in zahteve za izvajanje državnega prostorskega načrta.

Vrednost investicije znaša 17.258.281,31 EUR z DDV, financira Republika Slovenija iz Sklada za vode. Pričetek gradnje je načrtovan v letu 2024, zaključek pa do konca leta 2025.

Trenutne aktivnosti

Dodatne vsebine

Ime dokumenta
Povezava za prenos
Zloženka Etapa 2
Prenesi
Presoja vpliva na okolje
Prenesi

Galerija / Arhiv

Projekt Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice je zelo obširen in zahteven v vseh svojih fazah, od načrtovanja do izvedbe posameznih protipoplavnih ukrepov. Da bi ga podrobneje spoznali in hkrati tudi razumeli, pobrskajte po slovarčku strokovnih izrazov in pripravljenih odgovorih na najpogosteje zastavljena vprašanja glede projekta. 

Če željene informacije ne najdete, nam svoje vprašanje sporočite preko kontaktnega obrazca in konkreten odgovor boste prejeli preko e-pošte.