Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice – I. faza

Čas trajanja projekta: 1.8.2017 - 31.12.2022

Etapa 1A

Etapa 1A

Vse načrtovane ureditve na območju Mestne občine Ljubljana.
Preberi več

Etapa 1B

Etapa 1B

Vodna infrastruktura: ureditev Gradaščice v Dolenji vasi, Božne in Male vode v Polhovem Gradcu ter Gradaščice v Šujici, z vsemi spremljajočimi ureditvami.
Preberi več

Etapa 2A

Etapa 2A

Izgradnja suhega zadrževalnika Razori z aktivno prostornino 1,2 mio m3 ter ureditve Gradaščice, Horjulke in Ostrožnika z vsemi spremljajočimi ureditvami.
Preberi več

Skupna vrednost projekta:

0 EUR

Sofinancerji: Za projekt »Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice« je bila 22. 11. 2017 izdana Odločitev o podpori za I. etapo in s tem zagotovljena sredstva za izvedbo.

 Kohezijska sredstva 2014-2020

28,5 mio EUR
0%
5 mio EUR
0%

Cilji projekta:

Predmetna operacija prispeva k doseganju ciljev prednostne naložbe 5.1. Podpiranje naložb za prilagajanja podnebnim spremembam, vključno s pristopi, ki temeljijo na ekosistemu.

Namen projekta:

Zmanjšanje poplavne ogroženosti na območjih pomembnega vpliva poplav (OPVP) Ljubljana – jug in Dobrova – Brezje pri Dobrovi z izgradnjo celovitih protipoplavnih ukrepov na porečju Gradaščice. Zmanjšanje poplavne ogroženosti.

Projekt je razdeljen na dve etapi in sicer na Etapo 1, ki je razdeljena na:

Etapo 1.a:

Ureditve na območju MOL (ureditev Malega Grabna, ureditev na območju Kozarij, ureditve na območju Gradaščice na območju MOL, razbremenilnik 6a s pripadajočimi ureditvami.

Etapo 2:

Suhi zadrževalnik Razori in območje znotraj zadrževalnika ter ureditve Gradaščice, Horjulke in Ostrožnika s pripadajočimi ureditvami.

Etapo 1.b:

Ureditve na območju Občine Dobrova Polhov Gradec (ureditev v Dolenji vasi, ureditve območja Božne in Male vode, ureditev Gradaščice v Šujici).

Zaradi različne stopnje pripravljenosti posameznih etap je predvidena delitev celovitega projekta »Protipoplavna ureditev Gradaščice« na dve fazi, ki je nujna za doseganje uspešnosti.

1

Prva faza vključuje aktivnosti Etape 1A, Etape 1B in pripravljalni del Etape 2, brez odkupa zemljišč in objektov, potrebnih za izgradnjo Etape 2.

2

Druga faza vključuje aktivnosti Etape 2 in vse preostale aktivnosti, ki so potrebne za izvedbo celovitega projekta.

Vodilni partner projekta:

Ministrstvo za okolje Direkcija za vode

Partnerji projekta: