Poplavna ogroženost

Foto: Poplavljena Tržaška cesta v Ljubljani 27.09.1926 (Arhiv ARSO)

Občino Dobrova-Polhov Gradec in jugozahodni del Ljubljane so močne poplave prizadele že večkrat. V zadnjih 25 letih je bilo na tem območju zabeleženih 10 poplav, nazadnje oktobra 2014. 

Najhujša po obsegu, škodi in trajanju je bila poplava septembra 2010, katere obseg je bil podoben kot leta 1926, ko je bil glavni vzrok poplave neurje v Polhograjskih dolomitih.

Poplave002 - Dobrova
Foto: Poplavljeno območje v Dobrovi 19.09.2010 (Janez Polajnar)

Celotno območje dolinskega dna Gradaščice in Horjulke je ob nastopu velikih padavin poplavno in tvori naravni zadrževalni prostor za visoke vode.

Občina Dobrova-Polhov Gradec, ki se razprostira skozi Polhograjsko dolino, je obdana s hribovjem, zato ima voda, ki se steka v dolino značaj hudourniške vode. Napaja porečje Gradaščice, ki ob intenzivnih padavinah z veliko močjo in hitrostjo teče skozi dolino in se skozi Mali Graben izlije v Ljubljanico. 

Jugozahodni del Ljubljane, vključno z naselji ob Gradaščici in Horjulki, je zaradi goste poseljenosti in škodnega potenciala eno najbolj ogroženih poplavnih območij v Sloveniji. Ob intenzivnih padavinah se vode s celotnega povodja Gradaščice nad Bokalškim jezom združijo v strugo Gradaščice in po strugi Malega Grabna odtekajo proti Ljubljanici. Ob nastopu visokih vod poplavljajo primestno in mestno območje jugozahodnega in južnega dela Ljubljane.

Infografika
Infografika: Poplavno območje porečja Gradaščice

Vzrok za takšno poplavno ogroženost na jugozahodnem območju Ljubljane je premajhna prevodnost struge Malega Grabna od Bokalškega jezu do izliva v Ljubljanico in sicer pod dimenzioniranega odvodnega sistema, prekinitev koridorjev poplavnih vod proti barju in Ljubljanici ter zmanjšanja poplavnih površin kot posledice širjenja urbanih območij.

Zagotavljanje poplavne varnosti

Prostorske ureditve za zagotavljanje poplavne varnosti JZ dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova-Polhov Gradec so določene z državnim prostorskim načrtom in sicer z Uredbo o državnem prostorskem načrtu za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova-Polhov Gradec (Uradni list RS št. 72/2013 in 3/2017).

Projekt Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice je zelo obširen in zahteven v vseh svojih fazah, od načrtovanja do izvedbe posameznih protipoplavnih ukrepov. Da bi ga podrobneje spoznali in hkrati tudi razumeli, pobrskajte po slovarčku strokovnih izrazov in pripravljenih odgovorih na najpogosteje zastavljena vprašanja glede projekta. 

Če željene informacije ne najdete, nam svoje vprašanje sporočite preko kontaktnega obrazca in konkreten odgovor boste prejeli preko e-pošte.