Etapa 1A

Etapa 1A: Protipoplavne ureditve na področju Mestne občine Ljubljana (DRSV)
0 km²
ZAŠČITENO PODROČJE
0
ZAŠČITENIH PREBIVALCEV
0
ZAŠČITENIH STAVB

Protipoplavne ureditve na področju Mestne občine Ljubljana

Protipoplavne ureditve na področju Mestne občine Ljubljana Etapa 1A projekta Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice zajema načrtovane ukrepe na
področju Mestne občine Ljubljana:


  • ureditev Gradaščice in v nadaljevanju Malega Grabna z vsemi objekti in pripadajočimi ureditvami od Kozarij do izliva v Ljubljanico,

  • izgradnja razbremenilnika 6a od vtoka iz struge Malega Grabna do izliva v Curnovec s pripadajočimi ureditvami,

  • spremljajoče ureditve, ki pomenijo odstranitve objektov ter

  • krajinsko – arhitekturne ureditve, prestavitve in ureditve objektov gospodarske javne infrastrukture in okoljevarstvene ukrepe.

Izbrani izvajalec za izvedbo del protipoplavnih ureditev Etape 1A je Hidrotehnik d.o.o. v skupnem nastopu s partnerjema CVP d.o.o. in VGP DRAVA Ptuj d.o.o.. Pogodba o izvedbi del z izbranim izvajalcem je bila podpisana 9.12.2020. Gradnja Etape 1A bo predvidoma potekala do avgusta 2023.

Vrednost del znaša 21.215.628,88 evrov z DDV, projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija – 85% sredstev iz kohezijskega sklada EU in 15% iz državnega proračuna Republike Slovenije.

Na območju Kozarij, severno od Ceste Dolomitskega odreda (Žuleva vas), se zgradita nizek visokovodni zid in nasip. Višinsko je zgornji rob ureditve določen s funkcionalnostjo in potekom regionalne ceste Ljubljana – Dobrova. Vzporedno z izvedbo protipoplavnih ukrepov bo zagotovljen odtok notranjih in meteornih vod. Za zaustavitev poplavnega toka proti Kosovem polju se zgradi prečni nasip na območju Poti čez gmajno. Nasip bo potekal prečno na poplavni tok in ga preusmerjal proti prepustu pod Cesto Dolomitskega odreda in nazaj v strugo Horjulke.

Na območju Malega grabna in Gradaščice se v dolžini približno 7,5 km izvede obsežne ureditve, ki vključujejo izvedbo protipoplavnih nasipov ter visokovodnih in obrežnih zidov ter pripadajočih ureditev v in ob strugi Malega grabna in  širitev struge Malega grabna. Na območju obrežnih zidov se bodo v skalno teraso ob dno vgradila ribja skrivališča. Predvsem na konkavnih straneh bodo vložene skale in ustvarjeni tolmuni.

V dolžini 1.600 metrov se po trasi obcestnega jarka ob južni ljubljanski obvoznici zgradi razbremenilnik 6a, ki se bo na območju bencinskega servisa Barje odmaknil od obvoznice in se izlil v Curnovec.

Del projekta so tudi spremljajoče prilagoditve in zaščita obstoječe prometne, komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture. Opredeljene so rešitve in ukrepi celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin, varovanja zdravja ljudi ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter drugi pogoji in zahteve za izvajanje državnega prostorskega načrta.

Trenutne aktivnosti

  • PGD dokumentacija je zaključena pridobljena so vsa soglasja vključno z okoljevarstvenim soglasjem, ki je bilo pridobljeno dne 20.3.2020.

  •  Projektna dokumentacija je 18.11.2020 vložena na MOP za pridobitev prvega delnega gradbenega dovoljenja za ca 700m ureditev na Malem grabnu od prečkanja z Opekarsko cesto do izliva v Ljubljanico.

  • Izvajajo se še postopki pridobivanja pravice graditi. Pridobljenih je približno 88% potrebnih zemljišč.

  • Postopek javnega naročila za izbor izvajalca gradnje za »Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice – Etapa 1A«, ki je bil objavljenim dne 23.7.2020 z rokom oddaje ponudb do 14.9.2020, je zaključen. Na odločitev o izboru izvajalca je bil vložen zahtevek za revizijo, ki ga je DRSV zavrnila in v novembru 2020 zadevo skupaj z vso dokumentacijo odstopila, v reševanje Državni revizijski komisiji. Tudi ta je v decembru 2020 zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljen.

  • Kot najugodnejši izvajalec gradnje Etape 1A projekta Gradaščica je izbrano podjetje Hidrotehnik d.o.o. v skupnem nastopu s partnerjema CVP d.o.o. in VGP DRAVA Ptuj d.o.o.. Pogodba bo podpisana 9.12.2020, gradbena dela se pričnejo januarja 2021.

Dodatne vsebine

Predstavitev načrtovanih ureditev v Polhovem Gradcu (MOP)

Mali graben 1. del

Mali graben 2. del

Mali graben 3. del

Mali graben 4. del

Gradiva

Ime dokumenta
Povezava za prenos
Etapa 1A: Pregledna situacija
Prenesi
Etapa 1A: Karakteristični prerezi #1
Prenesi
Etapa 1A: Karakteristični prerezi #2
Prenesi
Etapa 1A: Karakteristični prerezi #3
Prenesi
Gradaščica Predstavitev DEC20
Prenesi
Gradaščica Zloženka Etapa 1A Dec20
Prenesi
Etapa 1A: Krajinska arhitektura pregledna
Prenesi
Etapa 1A: Krajinska arhitektura ureditvena Kozarje
Prenesi
Etapa 1A: Krajinska arhitektura ureditvena Mali graben #1
Prenesi
Etapa 1A: Krajinska arhitektura ureditvena Mali graben #2
Prenesi
Etapa 1A: Krajinska arhitektura ureditvena Mali graben #3
Prenesi
Etapa 1A: Krajinska arhitektura ureditvena Mali graben #4
Prenesi
Etapa 1A: Krajinska arhitektura ureditvena Mali graben #5
Prenesi
Etapa 1A: Krajinska arhitektura ureditvena Mali graben #6
Prenesi
Etapa 1A: Krajinska arhitektura ureditvena Mali graben #7
Prenesi
Etapa 1A: Krajinska arhitektura ureditvena Mali graben #8
Prenesi
Etapa 1A: Krajinska arhitektura ureditvena Mali graben #9
Prenesi
Etapa 1A: Krajinska arhitektura ureditvena Mali graben #10
Prenesi
Etapa 1A: Krajinska arhitektura ureditvena Mali graben #11
Prenesi
Etapa 1A: Krajinska arhitektura ureditvena R6a #1
Prenesi
Etapa 1A: Krajinska arhitektura ureditvena R6a #2
Prenesi
Etapa 1A: Krajinska arhitektura ureditvena R6a #3
Prenesi
Etapa 1A: Krajinska arhitektura KPP Mali graben #1
Prenesi
Etapa 1A: Krajinska arhitektura KPP Mali graben #2
Prenesi
Etapa 1A: Krajinska arhitektura KPP Mali graben #3
Prenesi
Etapa 1A: Krajinska arhitektura KPP R6a #1
Prenesi

Galerija / Arhiv

Projekt Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice je zelo obširen in zahteven v vseh svojih fazah, od načrtovanja do izvedbe posameznih protipoplavnih ukrepov. Da bi ga podrobneje spoznali in hkrati tudi razumeli, pobrskajte po slovarčku strokovnih izrazov in pripravljenih odgovorih na najpogosteje zastavljena vprašanja glede projekta. 

Če željene informacije ne najdete, nam svoje vprašanje sporočite preko kontaktnega obrazca in konkreten odgovor boste prejeli preko e-pošte.

Velikost pisave
Vključi kontraste