Etapa 1A

Etapa 1A: Protipoplavne ureditve na področju Mestne občine Ljubljana (DRSV)
0 km²
ZAŠČITENO PODROČJE
0
ZAŠČITENIH PREBIVALCEV
0
ZAŠČITENIH STAVB

Protipoplavne ureditve na področju Mestne občine Ljubljana

Etapa 1A projekta Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice zajema načrtovane ukrepe na področju Mestne občine Ljubljana:

 • ureditev Gradaščice in v nadaljevanju Malega Grabna z vsemi objekti in pripadajočimi ureditvami od Kozarij do izliva v Ljubljanico,
 • izgradnja razbremenilnika 6a od vtoka iz struge Malega Grabna do izliva v Curnovec s pripadajočimi ureditvami,
 • spremljajoče ureditve, ki pomenijo odstranitve objektov ter 
 • krajinsko-arhitekturne ureditve, prestavitve in ureditve objektov gospodarske javne infrastrukture in okoljevarstvene ukrepe. 

 

Izbrani izvajalec za izvedbo del protipoplavnih ureditev Etape 1A je Hidrotehnik d.o.o. v skupnem nastopu s partnerjema CVP d.o.o. in VGP DRAVA Ptuj d.o.o.. Pogodba o izvedbi del z izbranim izvajalcem je bila podpisana 9.12.2020. Gradnja Etape 1A bo predvidoma potekala do avgusta 2023.

Vrednost del znaša 21.215.628,88 EUR z DDV, projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija – 85% sredstev iz kohezijskega sklada EU in 15% iz državnega proračuna Republike Slovenije. 

Na območju Kozarij, severno od Ceste Dolomitskega odreda (Žuleva vas), se zgradita nizek visokovodni zid in nasip. Višinsko je zgornji rob ureditve določen s funkcionalnostjo in potekom regionalne ceste Ljubljana – Dobrova. Vzporedno z izvedbo protipoplavnih ukrepov bo zagotovljen odtok notranjih in meteornih vod. Za zaustavitev poplavnega toka proti Kosovem polju se zgradi prečni nasip na območju Poti čez gmajno. Nasip bo potekal prečno na poplavni tok in ga preusmerjal proti prepustu pod Cesto Dolomitskega odreda in nazaj v strugo Horjulke. 

Na območju Malega Grabna in Gradaščice se v dolžini približno 7,5 km izvede obsežne ureditve, ki vključujejo izvedbo protipoplavnih nasipov ter visokovodnih in obrežnih zidov ter pripadajočih ureditev v in ob strugi Malega Grabna in  širitev struge Malega Grabna. Na območju obrežnih zidov se bodo v skalno teraso ob dno vgradila ribja skrivališča. Predvsem na konkavnih straneh bodo vložene skale in ustvarjeni tolmuni. 

V dolžini 1.600 metrov se po trasi obcestnega jarka ob južni ljubljanski obvoznici zgradi razbremenilnik 6A, ki se bo na območju bencinskega servisa Barje odmaknil od obvoznice in se izlil v Curnovec. 

Del projekta so tudi spremljajoče prilagoditve in zaščita obstoječe prometne, komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture. Opredeljene so rešitve in ukrepi celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin, varovanja zdravja ljudi ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter drugi pogoji in zahteve za izvajanje državnega prostorskega načrta.

Trenutne aktivnosti

 • PGD dokumentacija je zaključena. Pridobljena so vsa soglasja vključno z  okoljevarstvenim  soglasjem, ki je bilo pridobljeno dne 20.3.2020.
 • Kot najugodnejši izvajalec gradnje Etape 1A projekta Gradaščica je izbrano podjetje Hidrotehnik d.o.o. v skupnem nastopu s partnerjema CVP d.o.o. in VGP DRAVA Ptuj d.o.o.. Pogodba je bila podpisana 9.12.2020, začetek gradbenih del pa je stekel julija 2021.
 • Etapa 1A je razdeljena na 5 odsekov: A, B (B1, B2, B3, B4, B5), C (C1 in C2 – Razbremenilnik 6A), D (D1, D2, D3) ter E (Kozarje). Za navedene odseke se pridobivajo skupno 3 gradbena dovoljenja:
  • prvo delno gradbeno dovoljenje za odsek A je bilo pridobljeno 18.6.2021, dela se izvajajo in so v zaključni fazi,
  • drugo delno gradbeno dovoljenje za odseke B, C1, D in E je bilo izdano 25.2.2022, pravnomočno pa postalo 18.6.2022. S pripravljalnimi in gradbenimi deli se je pričelo v juliju 2022,
  • tretje delno gradbeno dovoljenje za odsek C2 je postalo pravnomočno 15.9.2022. Pričetek del je predvidoma v novembru 2022.

Dodatne vsebine

Predstavitev načrtovanih ureditev v Polhovem Gradcu (MOP)

Mali graben 1. del

Mali graben 2. del

Mali graben 3. del

Mali graben 4. del

Gradiva

Ime dokumenta
Povezava za prenos
Etapa 1A: Pregledna situacija
Prenesi
Etapa 1A: Karakteristični prerezi #1
Prenesi
Etapa 1A: Karakteristični prerezi #2
Prenesi
Etapa 1A: Karakteristični prerezi #3
Prenesi
Gradaščica Predstavitev DEC20
Prenesi
Gradaščica Zloženka Etapa 1A Dec20
Prenesi
Etapa 1A: Krajinska arhitektura pregledna
Prenesi
Etapa 1A: Krajinska arhitektura ureditvena Kozarje
Prenesi
Etapa 1A: Krajinska arhitektura ureditvena Mali graben #1
Prenesi
Etapa 1A: Krajinska arhitektura ureditvena Mali graben #2
Prenesi
Etapa 1A: Krajinska arhitektura ureditvena Mali graben #3
Prenesi
Etapa 1A: Krajinska arhitektura ureditvena Mali graben #4
Prenesi
Etapa 1A: Krajinska arhitektura ureditvena Mali graben #5
Prenesi
Etapa 1A: Krajinska arhitektura ureditvena Mali graben #6
Prenesi
Etapa 1A: Krajinska arhitektura ureditvena Mali graben #7
Prenesi
Etapa 1A: Krajinska arhitektura ureditvena Mali graben #8
Prenesi
Etapa 1A: Krajinska arhitektura ureditvena Mali graben #9
Prenesi
Etapa 1A: Krajinska arhitektura ureditvena Mali graben #10
Prenesi
Etapa 1A: Krajinska arhitektura ureditvena Mali graben #11
Prenesi
Etapa 1A: Krajinska arhitektura ureditvena R6a #1
Prenesi
Etapa 1A: Krajinska arhitektura ureditvena R6a #2
Prenesi
Etapa 1A: Krajinska arhitektura ureditvena R6a #3
Prenesi
Etapa 1A: Krajinska arhitektura KPP Mali graben #1
Prenesi
Etapa 1A: Krajinska arhitektura KPP Mali graben #2
Prenesi
Etapa 1A: Krajinska arhitektura KPP Mali graben #3
Prenesi
Etapa 1A: Krajinska arhitektura KPP R6a #1
Prenesi

Galerija / Arhiv

Projekt Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice je zelo obširen in zahteven v vseh svojih fazah, od načrtovanja do izvedbe posameznih protipoplavnih ukrepov. Da bi ga podrobneje spoznali in hkrati tudi razumeli, pobrskajte po slovarčku strokovnih izrazov in pripravljenih odgovorih na najpogosteje zastavljena vprašanja glede projekta. 

Če željene informacije ne najdete, nam svoje vprašanje sporočite preko kontaktnega obrazca in konkreten odgovor boste prejeli preko e-pošte.