Arhiv

Novice

Na območju Dobrove, Razorov in Spodnjih Razorov potekajo aktivnosti za pridobitev gradbenega dovoljenja za izvedbo protipoplavnih ureditev
V okviru aktivnosti za pridobitev gradbenega dovoljenja za izvedbo protipoplavnih ureditev na območju Dobrove, Razorov in Spodnjih Razorov se izvajajo geodetske odmere zemljišč oz. parcelacije...
Pričetek ekološke sanacije nekdanje gramoznice v Gameljnah
Izboljšanje ekološkega stanja tal z rekultivacijo in okoljska sanacija degradiranega kmetijskega zemljišča nekdanje gramoznice Gameljne bo izvedena z nasipavanjem zemljišč z zemeljskimi izkopi nastalimi pri...
Ogledi nepremičnin za cenitev vrednosti
V sklopu projekta »Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice – Etapa 2« bodo med 13. in 20. aprilom 2023 pooblaščeni cenilci na terenu opravljali identifikacijo predmetnih zemljišč...
Napredovanje gradbenih del na Etapi 1B
Gradbena dela na etapi 1B so najbolj intenzivna v Polhovem Gradcu, v okolici čistilne naprave in poslovnih objektov bivše tovarne Hoja. Ob Božni in Mali...
Gradbena dela na Etapi 1A uspešno napredujejo
Gradbena dela na etapi 1A se po januarskih visokih vodah nadaljujejo, najbolj intenzivno na odsekih C1, D1, B3 in B2. Na odseku A in B4...
V Polhovem Gradcu končana dela na prvem odseku Etape 1B
V novembru 2022 se je končala večina gradbenih del na odseku 1 Etape 1B, na Božni v Polhovem Gradcu. Zgrajen je bil visokovodni nasip, prestavljena...
Na Etapi 2 izbrani izvajalci za pridobivanje pravice graditi, izdelavo projektnih dokumentacij in projektantski nadzor pri gradnji
V sklopu projekta »Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice – Etapa 2« je Direkcija Republike Slovenije za vode, na podlagi zaključenega javnega naročila, izbrala izvajalce storitev pridobivanja...
Hortikulturna zasaditev ob Malem Grabnu – Odsek A, Etapa 1A
Konec novembra je bila na prvem odseku Etape 1A, ob Malem Grabnu, od iztoka v Ljubljanico do mostu na Opekarski cesti, izvedena hortikulturna ureditev brežin....
Napredovanje gradbenih del na Etapi 1A v Mestni občini Ljubljana
V sklopu Etape 1A protipoplavnih ureditev porečja Gradaščice se na gradbiščih na Viču ob Malem Grabnu pospešeno izvajajo načrtovana gradbena dela, na nekaterih odsekih so...
Napredovanje gradbenih del v Polhovem Gradcu
V sklopu Etape 1B protipoplavnih ureditev porečja Gradaščice se na gradbiščih ob strugi Božne v Polhovem Gradcu pospešeno izvajajo načrtovana gradbena dela. Dela ob strugi...
Preusmeritev struge Božne v Polhovem Gradcu
V sklopu protipoplavnih ureditev porečja Gradaščice in Uredbe o državnem prostorskem načrtu za zagotavljanje poplavne varnosti JZ dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova-Polhov Gradec,...
Uspešen prvi test protipoplavnih ukrepov na Malem Grabnu
Nedavno septembrsko močno deževje in narasle vode v porečju Gradaščice so pomenile prvi resni test za že izvedene protipoplavne ukrepe na Malem Grabnu v Ljubljani....
Ureditev in renaturacija brežin Malega Grabna
Za nemoteno izvedbo gradbenih del je potrebno predhodno odstraniti drevesno in grmovno vegetacijo, zaradi zagotovitve varnega in nemotenega dostopa do gradbišča in varnosti mimoidočih, zagotovitve...
Izdano pravnomočno gradbeno dovoljenje za celotno Etapo 1A
S 15. septembrom 2022 je postalo pravnomočno še tretje delno gradbeno dovoljenje za Etapo 1A projekta Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice. Tako je pridobljeno pravnomočno gradbeno...
Pripravljalna dela na odseku B Malega Grabna
S 1. julijem smo na območju Malega Grabna pričeli s pripravljalnimi deli na odseku B etape 1A projekta Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice. Infografika: Izsek iz...
Pravnomočno drugo delno gradbeno dovoljenje za gradnjo ukrepov na Malem Grabnu
Z včerajšnjim dnem je drugo delno gradbeno dovoljenje za gradnjo protipoplavnih ukrepov in ureditev na Malem Grabnu v Mestni občini Ljubljana postalo pravnomočno. Izvajalec gradbenih...
Pričetek pripravljalnih in gradbenih del v Polhovem Gradcu
Izvajalec gradbenih del na Etapi 1B po izdaji gradbenega dovoljenja pričenja s pripravljalnimi deli ter v roku 10 dni z izgradnjo protipoplavnih ukrepov in ureditev...
Pravnomočno gradbeno dovoljenje za gradnjo ukrepov v Polhovem Gradcu
Z današnjim dnem je gradbeno dovoljenje za gradnjo protipoplavnih ukrepov in ureditev na Božni in Mali vodi v skupni dolžini 1.340 metrov v Polhovem Gradcu...
Izvedeni protipoplavni ukrepi v Šujici
Izvajalec gradbenih del na Etapi 1B je zaključil z izvedbo načrtovanih protipoplavnih ukrepov in ureditev na Gradaščici v Šujici v skupni dolžini 965 metrov. Fotografija:...
Pričetek gradbenih del na Malem Grabnu v Ljubljani
Izvajalec gradbenih del na Etapi 1A je po izdaji prvega delnega gradbenega dovoljenja pričel s pripravljalnimi deli ter v z izgradnjo protipoplavnih ukrepov in ureditev...

Galerija

Poplavne animacije

Mali graben

Razori in Dobrova

Polhov Gradec

Posnetki iz zraka

Mali graben 1. del

Mali graben 2. del

Mali graben 3.del

Mali graben 4. del

Šujica

Dolenja vas

Polhov Gradec

Gradiva

Ime dokumenta
Povezava za prenos
Etapa 1B Polhov Gradec in Dolenja vas
Prenesi
Etapa 1B Šujica
Prenesi
Etapa 1A Mali graben
Prenesi
Brošura projekta Gradaščica (2021)
Prenesi