Arhiv

Novice

Hortikulturna zasaditev ob Malem Grabnu – Odsek A, Etapa 1A
Konec novembra je bila na prvem odseku Etape 1A, ob Malem Grabnu, od iztoka v Ljubljanico do mostu na Opekarski cesti, izvedena hortikulturna ureditev brežin....
Napredovanje gradbenih del na Etapi 1A v Mestni občini Ljubljana
V sklopu Etape 1A protipoplavnih ureditev porečja Gradaščice se na gradbiščih na Viču ob Malem Grabnu pospešeno izvajajo načrtovana gradbena dela, na nekaterih odsekih so...
Napredovanje gradbenih del v Polhovem Gradcu
V sklopu Etape 1B protipoplavnih ureditev porečja Gradaščice se na gradbiščih ob strugi Božne v Polhovem Gradcu pospešeno izvajajo načrtovana gradbena dela. Dela ob strugi...
Preusmeritev struge Božne v Polhovem Gradcu
V sklopu protipoplavnih ureditev porečja Gradaščice in Uredbe o državnem prostorskem načrtu za zagotavljanje poplavne varnosti JZ dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova-Polhov Gradec,...
Uspešen prvi test protipoplavnih ukrepov na Malem Grabnu
Nedavno septembrsko močno deževje in narasle vode v porečju Gradaščice so pomenile prvi resni test za že izvedene protipoplavne ukrepe na Malem Grabnu v Ljubljani....
Ureditev in renaturacija brežin Malega Grabna
Za nemoteno izvedbo gradbenih del je potrebno predhodno odstraniti drevesno in grmovno vegetacijo, zaradi zagotovitve varnega in nemotenega dostopa do gradbišča in varnosti mimoidočih, zagotovitve...
Izdano pravnomočno gradbeno dovoljenje za celotno Etapo 1A
S 15. septembrom 2022 je postalo pravnomočno še tretje delno gradbeno dovoljenje za Etapo 1A projekta Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice. Tako je pridobljeno pravnomočno gradbeno...
Pripravljalna dela na odseku B Malega Grabna
S 1. julijem smo na območju Malega Grabna pričeli s pripravljalnimi deli na odseku B etape 1A projekta Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice. Infografika: Izsek iz...
Pravnomočno drugo delno gradbeno dovoljenje za gradnjo ukrepov na Malem Grabnu
Z včerajšnjim dnem je drugo delno gradbeno dovoljenje za gradnjo protipoplavnih ukrepov in ureditev na Malem Grabnu v Mestni občini Ljubljana postalo pravnomočno. Izvajalec gradbenih...
Pričetek pripravljalnih in gradbenih del v Polhovem Gradcu
Izvajalec gradbenih del na Etapi 1B po izdaji gradbenega dovoljenja pričenja s pripravljalnimi deli ter v roku 10 dni z izgradnjo protipoplavnih ukrepov in ureditev...
Pravnomočno gradbeno dovoljenje za gradnjo ukrepov v Polhovem Gradcu
Z današnjim dnem je gradbeno dovoljenje za gradnjo protipoplavnih ukrepov in ureditev na Božni in Mali vodi v skupni dolžini 1.340 metrov v Polhovem Gradcu...
Izvedeni protipoplavni ukrepi v Šujici
Izvajalec gradbenih del na Etapi 1B je zaključil z izvedbo načrtovanih protipoplavnih ukrepov in ureditev na Gradaščici v Šujici v skupni dolžini 965 metrov. Fotografija:...
Pričetek gradbenih del na Malem Grabnu v Ljubljani
Izvajalec gradbenih del na Etapi 1A je po izdaji prvega delnega gradbenega dovoljenja pričel s pripravljalnimi deli ter v z izgradnjo protipoplavnih ukrepov in ureditev...
Izvedeni protipoplavni ukrepi v Dolenji vasi
Izvajalec gradbenih del na Etapi 1B po izdaji gradbenega dovoljenja pričenja s pripravljalnimi deli ter v roku 10 dni z izgradnjo protipoplavnih ukrepov in ureditev...
Pričetek gradbenih del v Šujici
Izvajalec gradbenih del na Etapi 1B pričenja z izvedbo načrtovanih protipoplavnih ukrepov in ureditev na Gradaščici v Šujici v skupni dolžini 965 metrov. Infografika: Protipoplavne...
Pričetek pripravljalnih del za protipoplavno ureditev Malega grabna
Za potrebe projektiranja PZI bo izvajalec del ta teden pričel s pripravljalnimi deli na Malem grabnu. Gre za geodetska snemanja terena in začetek izvedbe geomehanskih...
Pričetek gradnje protipoplavnih ukrepov na jugozahodu Ljubljane
(Ljubljana, 9.12.2020) Direktor Direkcije Republike Slovenije za vode (DRSV) Roman Kramer in generalni direktor gradbenega podjetja HIDROTEHNIK d.o.o. Vincenc Jamnik sta danes podpisala pogodbo o...
Izbran izvajalec gradnje Etape 1A projekta Gradaščica
(Ljubljana, 7.12.2020) Po zaključenem javnem naročilu in postopku na DKOM bo Direkcija Republike Slovenije (DRSV) za vode 9. decembra 2020 sklenila pogodbo za gradnjo projekta...
V Dolenji vasi pričeli z gradnjo protipoplavnih ukrepov
Izvajalec del, izbran na osnovi zaključenega postopka javnega naročila na projektu »Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice«, Etapa 1B, je INKAING d.o.o. v skupnem nastopu z ADRIAING...
Gradnja protipoplavnih ukrepov na Gradaščici se pričenja
Danes opoldne sta vršilec dolžnosti direktorja Direkcije Republike Slovenije za vode Roman Kramer in direktor gradbenega podjetja INKAING d.o.o. Matjaž Jerala podpisala pogodbo o gradnji...

Galerija

Poplavne animacije

Mali graben

Razori in Dobrova

Polhov Gradec

Posnetki iz zraka

Mali graben 1. del

Mali graben 2. del

Mali graben 3.del

Mali graben 4. del

Šujica

Dolenja vas

Polhov Gradec

Gradiva

Ime dokumenta
Povezava za prenos
Etapa 1B Polhov Gradec in Dolenja vas
Prenesi
Etapa 1B Šujica
Prenesi
Etapa 1A Mali graben
Prenesi
Brošura projekta Gradaščica (2021)
Prenesi