Podpis pogodbe z izvajalcem za gradnjo projekta Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice – Etapa 1B

Poplavno območje

Na osnovi zaključenega postopka javnega naročila bo Direkcija Republike Slovenije zavode dne 06.08.2020 sklenila pogodbo za Gradnjo projekta »Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice – Etapa 1B« z izvajalcem Inkaing d.o.o., ki zajema protipoplavne ukrepe in ureditve na območju Občine Dobrova – Polhov Gradec. Vrednost pogodbe znaša 2.926.558,96 € z DDV, dela se pričnejo septembra 2020.