Podpis pogodbe z izvajalcem za gradnjo projekta Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice – Etapa 1B

Poplavno območje

Na osnovi zaključenega postopka javnega naročila bo Direkcija Republike Slovenije za
vode dne 06.08.2020 sklenila pogodbo za Gradnjo projekta »Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice – Etapa 1B« z izvajalcem Inkaing d.o.o., ki zajema protipoplavne ukrepe in ureditve na območju Občine Dobrova – Polhov Gradec. Vrednost pogodbe znaša 2.926.558,96 € z DDV, dela se pričnejo septembra 2020.

Deli:

Več novic:

Napredovanje gradbenih del v Polhovem Gradcu

V sklopu Etape 1B protipoplavnih ureditev porečja Gradaščice se na gradbiščih ob strugi Božne v Polhovem Gradcu pospešeno izvajajo načrtovana gradbena dela. Dela ob strugi Božne na začetku Odseka 2.

Preusmeritev struge Božne v Polhovem Gradcu

V sklopu protipoplavnih ureditev porečja Gradaščice in Uredbe o državnem prostorskem načrtu za zagotavljanje poplavne varnosti JZ dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova-Polhov Gradec, se v Polhovem Gradcu, skladno

Pošljite nam sporočilo