Podpis pogodbe z izvajalcem za gradnjo projekta Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice – Etapa 1B

Poplavno območje

Na osnovi zaključenega postopka javnega naročila bo Direkcija Republike Slovenije za
vode dne 06.08.2020 sklenila pogodbo za Gradnjo projekta »Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice – Etapa 1B« z izvajalcem Inkaing d.o.o., ki zajema protipoplavne ukrepe in ureditve na območju Občine Dobrova – Polhov Gradec. Vrednost pogodbe znaša 2.926.558,96 € z DDV, dela se pričnejo septembra 2020.

Deli:

Več novic:

Pripravljalna dela na odseku B Malega Grabna

S 1. julijem smo na območju Malega Grabna pričeli s pripravljalnimi deli na odseku B etape 1A projekta Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice. Infografika: Izsek iz PZI za Etapo 1A. V

Pošljite nam sporočilo