V Dolenji vasi pričeli z gradnjo protipoplavnih ukrepov

Izvajalec del, izbran na osnovi zaključenega postopka javnega naročila na projektu »Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice«, Etapa 1B, je INKAING d.o.o. v skupnem nastopu z ADRIAING d.o.o. Izvedbo del na terenu so pričeli v Dolenji vasi kjer je v skupni dolžini 248 metrov načrtovan nadvišan in podaljšan obstoječi visokovodni nasip za zagotovitev poplavne varnosti naselja. Foto: […]