Izvedeni protipoplavni ukrepi v Šujici

Izvajalec gradbenih del na Etapi 1B je zaključil z izvedbo načrtovanih protipoplavnih ukrepov in ureditev na Gradaščici v Šujici v skupni dolžini 965 metrov. Fotografija: Protipoplavne ureditve v Šujici (foto: arhiv DRSV in izvajalca). Na območju Šujice je izvajalec izvedel ureditev Gradaščice v naselju Šujica. Znižani so talni pragovi, izvedena je širitev struge Gradaščice ter […]