Izvedeni protipoplavni ukrepi v Šujici

Izvajalec gradbenih del na Etapi 1B je zaključil z izvedbo načrtovanih protipoplavnih ukrepov in ureditev na Gradaščici v Šujici v skupni dolžini 965 metrov.
Fotografija: Protipoplavne ureditve v Šujici (foto: arhiv DRSV in izvajalca).

Na območju Šujice je izvajalec izvedel ureditev Gradaščice v naselju Šujica. Znižani so talni pragovi, izvedena je širitev struge Gradaščice ter utrditev in nadvišanje brežin. Vgrajeni so krilni pragovi, ki skupaj z ostalo ureditvijo omogočajo tvorbo tolmunov in skrivališč za ribe. Nadvišan je tudi krajši del dostopne ceste od ceste Šujica-Hruševo do stanovanjskih objektov in izvedena premostitev preko Krnice. Celotna ureditev v Šujici je izvedena v dolžini 965 metrov.

Dodatne informacije

Cilj Etape 1B, katere gradnjo smo pričeli v Dolenji vasi, je izvedba protipoplavnih ureditev na območju občine Dobrova-Polhov Gradec in obsega ureditve na Božni in Mali vodi v Polhovem Gradcu, ureditve v Dolenji vasi ter ureditve Gradaščice v Šujici.

Izvajalec del, izbran na osnovi zaključenega postopka javnega naročila na projektu »Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice«, Etapa 1B, je INKAING d.o.o. v skupnem nastopu z ADRIAING d.o.o. 

Pogodbena vrednost izgradnje Etape 1B znaša 2.926.558,96 evrov z DDV. Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz kohezijskega sklada (od tega 85% sredstev iz kohezijskega sklada EU in 15% iz državnega proračuna Republike Slovenije).

Ko bo projekt Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice v celoti zaključen, bo pred poplavami reševal 3.108 stavb in 17.784 prebivalcev; tako v občini Dobrova-Polhov Gradec kot tudi v celotnem jugozahodnem delu Ljubljane.

Več informacij

info@gradascica.si

Deli:

Več novic:

Pošljite nam sporočilo