Pripravljalna dela na odseku B Malega Grabna

S 1. julijem smo na območju Malega Grabna pričeli s pripravljalnimi deli na odseku B etape 1A projekta Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice. Infografika: Izsek iz PZI za Etapo 1A. V skladu s projektno dokumentacijo, pridobljenimi soglasji ter pravnomočnim drugim delnim gradbenim dovoljenjem za gradnjo protipoplavnih ukrepov in ureditev na Malem Grabnu v Mestni občini Ljubljana […]