Izdano pravnomočno gradbeno dovoljenje za celotno Etapo 1A

S 15. septembrom 2022 je postalo pravnomočno še tretje delno gradbeno dovoljenje za Etapo 1A projekta Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice. Tako je pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje za celotno Etapo 1A za gradnjo načrtovanih protipoplavnih ukrepov na področju Mestne občine Ljubljana. Gradbena dela na Malem Grabnu se pospešeno izvajajo Tretje delno gradbeno dovoljenje za Etapo 1A […]