Preusmeritev struge Božne v Polhovem Gradcu

V sklopu protipoplavnih ureditev porečja Gradaščice in Uredbe o državnem prostorskem načrtu za zagotavljanje poplavne varnosti JZ dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova-Polhov Gradec, se v Polhovem Gradcu, skladno s predvideno projektno dokumentacijo, izvaja preusmeritev struge Božne. Potek gradbenih del na Etapi 1B, Odseku 1 Obravnavano območje je poplavno ogroženo, nazadnje sta ga sta […]