Preusmeritev struge Božne v Polhovem Gradcu

V sklopu protipoplavnih ureditev porečja Gradaščice in Uredbe o državnem prostorskem načrtu za zagotavljanje poplavne varnosti JZ dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova-Polhov Gradec, se v Polhovem Gradcu, skladno s predvideno projektno dokumentacijo, izvaja preusmeritev struge Božne.

Potek gradbenih del na Etapi 1B, Odseku 1

Obravnavano območje je poplavno ogroženo, nazadnje sta ga sta avgusta in oktobra 2014 prizadeli poplavi, ki sta bili posledica intenzivnih padavin na območju Polhograjskih dolomitov. Cilj izvedbe protipoplavnih ukrepov je poleg izboljšanja splošne protipoplavne varnosti tudi povečanje pretočnosti Božne – ta se bo dosegla:

  • s skrajšanjem in prestavitvijo krivine struge pod dvorcem, 
  • izvedbo visokovodnega zidu in nasipa na območju brvi, 
  • povečanjem padca struge (poglobitev),
  • vgradnjo razčlenjenih pragov iz skal ter
  • izgradnjo visokovodnega nasipa ob lokalni cesti.

 

Z izvedbo znižanja preliva se izvaja poglobitev struge (za približno en meter) in s tem znižanje gladine poplavnih vod. Potek struge se stabilizira z odbijači iz lomljenca, brežino med odbijači se utrjuje s skalami, vkopanimi v zasip. Odbijači bodo dodatno sidrani z lesenimi piloti, prepletenimi z vrbovimi popleti in potaknjenci. 

Zavarovanje brežin bo izvedeno razgibano z možnostjo tvorbe tolmunov in skrivališč za ribe. 

Površina brežine bo humusirana in zatravljena ter posajena z obvodno vegetacijo, ki bo sčasoma prevzela funkcijo protierozijske zaščite.

Več informacij

info@gradascica.si

Za stabilizacijo in preprečitev prekomerne poglobitve dna struge Božne se vgrajuje razgibane pragove iz skal. Vgrajujejo se v obliki lokov, ključne skale bodo po potrebi dodatno sidrane z lesnimi piloti.

Za preprečitev poplavnega toka Božne se ob robu urejanja izvaja visokovodni nasip. Ta bo v celoti  izveden z izkopano zemljino, ki se bo v zaključni fazi humusirala in zatravila.

Nova krivina z radijem osi R = 40 m (stara krivina je imela radij R = 27 m) se prestavlja z izkopom nove struge, zasip stare struge se izvede z izkopano zemljino.

Utrjevanje brežine novo izkopane krivine struge z odbijače (jezbicami) iz lomljenca v betonu, ki se vkopljejo v zasip. Odbijači se bo dodatno sidralo z lesenimi piloti, prepletenimi z vrbovimi popleti in potaknjenci.

Zavarovanje brežin bo urejeno razgibano, z možnostjo tvorbe tolmunov in skrivališč za ribe. Površina zasute struge bo humusirana in zatravljena.

Deli:

Več novic:

Pošljite nam sporočilo