Napredovanje gradbenih del na Etapi 1A v Mestni občini Ljubljana

V sklopu Etape 1A protipoplavnih ureditev porečja Gradaščice se na gradbiščih na Viču ob Malem Grabnu pospešeno izvajajo načrtovana gradbena dela, na nekaterih odsekih so že končana ali v zaključni fazi. Na Odseku B4 so dela v zaključni fazi, terase ob zaščitenih koreninskih sistemih dreves čakajo na hortikulturno zasaditev. Na Odseku A (od iztoka v […]