Napredovanje gradbenih del na Etapi 1A v Mestni občini Ljubljana

V sklopu Etape 1A protipoplavnih ureditev porečja Gradaščice se na gradbiščih na Viču ob Malem Grabnu pospešeno izvajajo načrtovana gradbena dela, na nekaterih odsekih so že končana ali v zaključni fazi.

Na Odseku B4 so dela v zaključni fazi, terase ob zaščitenih koreninskih sistemih dreves čakajo na hortikulturno zasaditev.

Na Odseku A (od iztoka v Ljubljanico do mostu na Opekarski cesti) so gradbena dela zaključena, humusiranje in zatravitev končani, v mesecih, primernih za saditev (med novembrom in marcem) sledi še hortikulturna ureditev. Na Odseku B1 (od mostu na Opekarski cesti do brvi na Mokrški ulici) je v zaključni fazi ureditev brežin na desnem bregu, izvajalec bo kmalu pričel z gradnjo visokovodnega zidu. Na Odseku B2 (od brvi na Mokrški ulici do Teniškega kluba v Murglah), kjer se zaradi bližine okoliških nepremičnin ne more izvesti širitev struge s širokim izkopom, poteka gradnja visokovodnega zidu – pretočnost se bo tako iz sedanjih 90 m3/s povečala na 160 m3/s. Dela napredujejo tudi na Odseku B4 (od Poštnega centra pri Cesti v Mestni log do brvi čez Mali Graben na Cesti dveh cesarjev). Zatok je že zgrajen (območje, namenjeno izboljšanju biotske raznovrstnosti), dolvodno je predvidena še gradnja obrežnega zidu, po zaključku gradbenih del bo urejena tudi hortikulturna zasaditev. Na Odseku B5 (od brvi čez Mali Graben na Cesti dveh cesarjev do mostu na Cesti v Gorico pod Dolgim mostom) se pod mostom pri Ošteriji Pr’Noni, gradi zložba iz lomljenca ter dolvodno na levem bregu urejujejo brežine. Na Odseku C1 (iztok v Curnovec), so gradbena dela v zaključni fazi. Na Odseku D1 (od mostu na Cesti v Gorico do Športnega centra Dolgi most) se izvaja gradnja visokovodnega in obrežnega zidu ter gradnja kamnitih zložb ob strugi. Na preostanku Etape 1A se trenutno izvajajo dela ureditve brežine.

 

Več informacij

info@gradascica.si

Gradbena dela na Odseku A so zaključena, hortikulturna zasaditev bo izvedena do konca leta 2022.

Urejevanje brežine na Odseku B1 in priprava na hortikulturno zasaditev.

Gradnja visokovodnega zidu na Odseku B2, pri brvi ob Mokrški ulici.

Območje zatoka na Odseku B4, ki se že polni z vodo in čaka le še na hortikulturno zasaditev.

Pod mostom Ceste v Gorice (pri Ošteriji Pr’Noni) se gradi zložba iz lomljenca ter dolvodno na levem bregu urejujejo brežine.

Pogled iz brvi ob novem železniškem mostu čez Mali Graben na Dolgem mostu, kjer se gradita visokovodni in obrežni zid, poglablja struga ter urejujejo kamnite zložbe ob strugi.

Na Odseku C1, na iztoku v Curnovec, so dela v zaključni fazi.

Deli:

Več novic:

Pošljite nam sporočilo