Na Etapi 2 izbrani izvajalci za pridobivanje pravice graditi, izdelavo projektnih dokumentacij in projektantski nadzor pri gradnji

V sklopu projekta »Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice – Etapa 2« je Direkcija Republike Slovenije za vode, na podlagi zaključenega javnega naročila, izbrala izvajalce storitev pridobivanja pravice graditi, izdelavo projektnih dokumentacij in projektantski nadzor pri gradnji. Izbran izvajalec je podjetje Geoportal, v skupnem nastopu s partnerji Hidrotehnik, Ljubljanski urbanistični zavod in Tempos. Suhi zadrževalnik Razori – […]