Dela na Mali vodi v Polhovem Gradcu zaključena

Na Mali vodi v Polhovem Gradcu so vodnogospodarske ureditve, ki so se izvajale skladno s projektno dokumentacijo, praktično zaključene. Nad mostom se je nadvišal zid in obložil s ploščami iz betona, ki imajo vtisnjeno oblogo iz kamna, obstoječi preliv se je ohranil in obnovil. Nadvišan in obložen zid nad mostom z obnovljenim prelivom. Pod mostom […]

Vodna zapornica znotraj območja kulturne dediščine Pristava pri Polhovem Gradcu – Domačija Pristava 19

Avgustovske poplave so na gradbišču Etape 1B v Pristavi pri Polhovem Gradcu podrle oz. odnesle dotrajane vodne zapornice ob stari žagi. Stare lesene zapornice, sicer del kulturne dediščine, so bile prepoznane kot nevaren objekt katerega obnova je zelo težko izvedljiva in kot take načrtovane za odstranitev, seveda ob izpolnjevanju kulturnovarstvenih pogojev Zavoda za varstvo kulturne […]