Dela na Mali vodi v Polhovem Gradcu zaključena

Na Mali vodi v Polhovem Gradcu so vodnogospodarske ureditve, ki so se izvajale skladno s projektno dokumentacijo, praktično zaključene.

Nad mostom se je nadvišal zid in obložil s ploščami iz betona, ki imajo vtisnjeno oblogo iz kamna, obstoječi preliv se je ohranil in obnovil.

Nadvišan in obložen zid nad mostom z obnovljenim prelivom.

Pod mostom se je obstoječi zid podaljšal ter nadvišal in obložil s ploščami iz betona, ki imajo vtisnjeno oblogo iz kamna. Na vseh zidovih se je izvedel nov robni venec iz betona.

Nadvišanje in podaljšanje zidu pod mostom.

Ob sotočju z Božno in Malo vodo se je na desnem bregu Male vode izvedel visokovodni nasip, katerega se je pripojilo na novozgrajeni visokovodni zid. Na visokovodni nasip se je zasadilo drevesnice in grmovnice.

Izveden visokovodni nasip ob desnem bregu Male vode s krajinsko ureditvijo.

Več informacij

info@gradascica.si 

Deli:

Več novic:

Pošljite nam sporočilo