Vodna zapornica znotraj območja kulturne dediščine Pristava pri Polhovem Gradcu – Domačija Pristava 19

Avgustovske poplave so na gradbišču Etape 1B v Pristavi pri Polhovem Gradcu podrle oz. odnesle dotrajane vodne zapornice ob stari žagi. Stare lesene zapornice, sicer del kulturne dediščine, so bile prepoznane kot nevaren objekt katerega obnova je zelo težko izvedljiva in kot take načrtovane za odstranitev, seveda ob izpolnjevanju kulturnovarstvenih pogojev Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Stare vodne zapornice ostajajo ohranjene v tehnični dokumentaciji, načrtih in fotografijah.

Pogled na vodno zapornico iz zgornje strani.

Ob izvajanju vodnogospodarskih ureditev na vodotoku Božna je bilo že v letu 2022 s strani izvajalca, inženirja in investitorja ugotovljeno, da predstavljajo stare in dotrajane vodne zapornice ob stari žagi nevaren objekt in jih je za varno izvedbo predvidenih vodnogosposarskih ureditev potrebno odstraniti.

S tem namenom je bil sklican sestanek vseh deležnikov z Zavodom za varstvo kulturne dediščine (ZVKD) kjer je bilo ugotovljeno, da so zapornice dejansko dotrajane in je njihova obnova težko izvedljiva, posledično je Direkcija Republike Slovenije za vode (DRSV) podala na ZVKD Vlogo za odstranitev vodnih zapornic, s strani ZVKD pa so bili podani kulturnovarstveni pogoji, ki jih je potrebno izpolniti preden se zapornico sme odstraniti. 

Skladno s kulturnovarstvenimi pogoji, je DRSV naročila arhitekturno-tehnični izris objekta vodnih zapornic, vključno z nosilnimi stebri, leseno konstrukcijo ter kovinskimi elementi in foto dokumentiranje le-tega. 17. julija 2023 je bilo s strani ZVKD izdano kulturnovarstveno soglasje za odstranitev vodnih zapornic, predviden rok odstranitve je bil 14. avgust 2023. 

4.avgusta 2023 so bile po velikem delu Slovenije, tudi v Polhovem Gradcu, poplave, ki so podrle oz. odnesle predmetno vodno zapornico in poškodovale zid na desni strani vodotoka, na mestu kjer so stale vodne zapornice, v preteklosti uporabljane za potrebe žage. Trenutek, ko je Božna odnesla vodne zapornice je dokumentiran  na posnetku gospe Cankar objavljenem na Facebook profilu Meteoinfo Slovenija: https://fb.watch/nMA0ZC6BAq/

Zaradi sosledja dogodkov smo ohranili vsaj delček kulturne dediščine skozi prepoznavo nevarnega objekta ter izpolnitvijo kulturnovarstvenih pogojev, saj imamo sedaj stare vodne zapornice ohranjene vsaj v načrtih. 

Na tem mestu je bilo po prvotnem projektu predvideno znižanje preliva, kar se je izvedlo in izvedba ribje steze na levi strani vodotoka. Pri ribji stezi po prvotnem projektu je prišlo po poplavah do spremembe projektne rešitve, in sicer se jo je vključilo v hrapavo drčo iz večjih skal v betonu v kateri so izvedeni povezani tolmuni, ki so nadomestili ribjo stezo. Povezani tolmuni omogočajo prehod ribam na bolj sonaraven način in imajo izgled hudourniške pregrade skladno z naravo vodotoka Božna. Zaradi poškodb bočne stene na prelivu je bilo potrebno le-to delno porušiti.

V priloženih fotografijah predstavljamo stanje na Božni, ko so vodne zapornice še stale in najnovejše stanje ob izvajanju vodnogospodarskih ureditev na tem delu.

Pogled na vodno zapornico iz spodnje strani.

Stanje po delno izvedenih vodnogospodarskih ureditvah 18.10.2023.

Faksimile dela načrtov lesenih vodnih zapornic na Pristavi pri stari žagi.

Stanje po delno izvedenih vodnogospodarskih ureditvah, izvedena izrazito hrapava drča s tolmuni.

Stanje po poplavah 4.8.2023.

Več informacij

info@gradascica.si 

Deli:

Več novic:

Pošljite nam sporočilo