Napredovanje gradbenih del v Polhovem Gradcu

V sklopu Etape 1B protipoplavnih ureditev porečja Gradaščice se na gradbiščih ob strugi Božne v Polhovem Gradcu pospešeno izvajajo načrtovana gradbena dela. Dela ob strugi Božne na začetku Odseka 2. Največ gradbenih del trenutno poteka na Odseku 1 pri dvorcu ob lokalni cesti proti Pristavi. Tam se je že prestavila krivina Božne, vgradili so se […]

Preusmeritev struge Božne v Polhovem Gradcu

V sklopu protipoplavnih ureditev porečja Gradaščice in Uredbe o državnem prostorskem načrtu za zagotavljanje poplavne varnosti JZ dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova-Polhov Gradec, se v Polhovem Gradcu, skladno s predvideno projektno dokumentacijo, izvaja preusmeritev struge Božne. Potek gradbenih del na Etapi 1B, Odseku 1 Obravnavano območje je poplavno ogroženo, nazadnje sta ga sta […]

Uspešen prvi test protipoplavnih ukrepov na Malem Grabnu

Nedavno septembrsko močno deževje in narasle vode v porečju Gradaščice so pomenile prvi resni test za že izvedene protipoplavne ukrepe na Malem Grabnu v Ljubljani. Poplavljanju, ki je običajno sledilo tako visokim vodam, smo se zaradi že izvedenih protipoplavnih ukrepov izognili in s tem dokazali njihovo učinkovitost. Narasle vode Malega Grabna na odseku A, kjer […]

Ureditev in renaturacija brežin Malega Grabna

Za nemoteno izvedbo gradbenih del je potrebno predhodno odstraniti drevesno in grmovno vegetacijo, zaradi zagotovitve varnega in nemotenega dostopa do gradbišča in varnosti mimoidočih, zagotovitve boljše pretočnosti struge in odstranitve poškodovane vegetacije. Izven območja izvedbe ukrepov bo vegetacija ohranjena, po zaključku gradbenih del se bo skladno s krajinsko arhitekturo (načrti) brežine saniralo, ozelenilo in renaturiralo […]