Poplavni ukrepi na območju Gradašice so občutno zmanjšali posledice poplav

Po tem, ko so Slovenijo v preteklem tednu prizadele najhujše poplave v zgodovini države, je opaziti, da so zgrajeni in tudi delno zgrajeni protipoplavni ukrepi na območju Gradaščice, v okviru Etape 1A, v Malem Grabnu, zdržali in zadržali vodo ter pred poplavami zaščitili ljudi in objekte. 

Že zgrajeni poplavni ukrepi na Malem Grabnu so zadržali poplavni val in zaščitili ljudi in premoženje.

Več tisoč ljudi in njihovo premoženje je na območju Mestne občine Ljubljanje, ki je bilo v preteklosti  podvrženo velikim poplavam, tokratno deževje preživelo, po prvih ocenah, brez večjih pretresov. 

Naj spomnimo, območje Etape 1A projekta Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice zajema protipoplavne ukrepe na področju Mestne občine Ljubljana in zajema 5,2 km2 ozemlja, na katerem živi skoraj 18.000 prebivalcev, z ukrepi pa ščitimo tudi več kot 2.800 stavb. Med ukrepi na območju Malega Grabna in Gradaščice, ki so se v tokratnih razmerah izkazali kot izjemno koristni, so obsežne ureditve v dolžini približno 7,5 km, ki vključujejo izvedbo protipoplavnih nasipov ter visokovodnih in obrežnih zidov ter pripadajočih ureditev v in ob strugi Malega Grabna ter širitev struge Malega Grabna.

Tam, kjer ukrepi še niso izvedeni, je voda povzročila veliko več škode, prve ocene pa kažejo, da na območjih, kjer je izvedba ukrepov v teku, beležimo manjše vplive kot bi jih, če z vodotoki ne bi upravljali. 

Del voda smo, zahvaljujoč načrtovanim in izgrajenim ukrepom, v razmerah katastrofalnih razsežnosti imeli pod nadzorom. To nam daje spodbudo, da nadaljujemo z zastavljenimi načrti in da bomo tudi v prihodnje sledili svojemu poslanstvu – upravljanju slovenskih voda. 

 

Več informacij

info@gradascica.si 

Stanje med poplavami na odseku A Etape 1A

Stanje med poplavami na odseku B1 Etape 1A

Stanje med poplavami na odseku B2 Etape 1A

Stanje med poplavami na odseku B3 Etape 1A

Stanje med poplavami na odseku B4 Etape 1A

Stanje med poplavami na odseku B5 Etape 1A

Stanje med poplavami na odseku C2 Etape 1A

Stanje med poplavami na odseku D1 Etape 1A

Stanje med poplavami na odseku D2 Etape 1A

Stanje med poplavami na odseku D3 Etape 1A

Deli:

Več novic:

Pošljite nam sporočilo