V Dobrovi ob sredah odprta vrata projektna pisarna Direkcije Republike Slovenije za vode

V okviru pripravljalnih aktivnosti za izvedbo zadnje etape projekta Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice, ki predvideva izgradnjo suhega zadrževalnika Razori ter ureditve Gradaščice, Horjulke in Ostrožnika, potekajo tudi parcelacije in odkupi zemljišč. V času med 21. junijem in 27. septembrom bo v prostorih Občine Dobrova – Polhov Gradec vsako sredo med 14. in 16. uro odprta projektna pisarna, kjer bodo predstavniki investitorja in projektanta na voljo za vprašanja lastnikov zemljišč, ki bodo predmet odkupa.

Suhi zadrževalnik Razori (Etapa 2)

V občini Dobrova – Polhov Gradec se v okviru projekta Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice izvajajo protipoplavne ureditve, ki bodo pripomogle k zmanjšanju poplavne ogroženosti poseljenih območij. Trenutno se odvijajo pripravljalne aktivnosti za izvedbo zadnje etape tega celovitega projekta, ki predvideva izgradnjo suhega zadrževalnika Razori, ureditve Gradaščice, Horjulke in Ostrožnika ter prestavitev, zamenjavo in zaščito nekatere gospodarske javne infrastrukture. V sklopu teh aktivnosti potekajo tudi parcelacije in odkupi zemljišč. Zemljišča, ki so nujno potrebna za umestitev suhega zadrževalnika, bodo odkupljena skladno s cenitvami sodno zapriseženih cenilcev.

V času od 21. junija do 27. septembra bo v prostorih Občine Dobrova – Polhov Gradec vsako sredo med 14. in 16. uro odprta projektna pisarna kjer bodo predstavniki investitorja (Direkcije Republike Slovenije za vode) in projektanta na voljo za vprašanja lastnikov zemljišč, ki bodo predmet odkupa.

Da bodo na vprašanja lastnikov lahko odgovoriti čim bolj natančno, predstavniki projekta prosijo vse zainteresirane lastnike, da svoj obisk projektne pisarne najavijo do ponedeljka tekočega tedna na elektronski naslov info@gradascica.si ali telefonsko številko 01 478 31 69. Ob najavi je potrebno sporočiti:

  • želeni datum posveta, 
  • parcelno številko zemljišča in 
  • vprašanja, na katere želijo konkretne odgovore. 

Na omenjenem elektronskem naslovu so tudi sicer na voljo za vse informacije o projektu Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice in načrtovanih projektnih aktivnostih.

Več informacij

info@gradascica.si

Deli:

Več novic:

Pošljite nam sporočilo