Direkcija Republike Slovenije za vode sklenila pogodbi s podjetjem DRI d.o.o. za Etapo 1A in Etapo 2

Poplavno območje
Na osnovi zaključenega postopka javnega naročila je Direkcija Republike Slovenije za vode dne 15.5.2020 sklenila pogodbi s podjetjem DRI za: Inženirske storitve pri izvedbi projekta »Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice – Etapa 1A in Etapa 2:
  • Sklop 1: Svetovalne in inženirske storitve pri izvedbi projekta za Etapo 1A in Etapo 2 ter 
  • Sklop 2: Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Gradbenem zakonu pri izvedbi projekta za Etapo 1A.

Deli:

Več novic:

Napredovanje gradbenih del v Polhovem Gradcu

V sklopu Etape 1B protipoplavnih ureditev porečja Gradaščice se na gradbiščih ob strugi Božne v Polhovem Gradcu pospešeno izvajajo načrtovana gradbena dela. Dela ob strugi Božne na začetku Odseka 2.

Preusmeritev struge Božne v Polhovem Gradcu

V sklopu protipoplavnih ureditev porečja Gradaščice in Uredbe o državnem prostorskem načrtu za zagotavljanje poplavne varnosti JZ dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova-Polhov Gradec, se v Polhovem Gradcu, skladno

Pošljite nam sporočilo