Direkcija Republike Slovenije za vode sklenila pogodbi s podjetjem DRI d.o.o. za Etapo 1A in Etapo 2

Poplavno območje
Na osnovi zaključenega postopka javnega naročila je Direkcija Republike Slovenije za vode dne 15.5.2020 sklenila pogodbi s podjetjem DRI za: Inženirske storitve pri izvedbi projekta »Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice – Etapa 1A in Etapa 2:
  • Sklop 1: Svetovalne in inženirske storitve pri izvedbi projekta za Etapo 1A in Etapo 2 ter 
  • Sklop 2: Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Gradbenem zakonu pri izvedbi projekta za Etapo 1A.

Deli:

Več novic:

Pričetek ekološke sanacije nekdanje gramoznice v Gameljnah

Izboljšanje ekološkega stanja tal z rekultivacijo in okoljska sanacija degradiranega kmetijskega zemljišča nekdanje gramoznice Gameljne bo izvedena z nasipavanjem zemljišč z zemeljskimi izkopi nastalimi pri ureditvi Malega Grabna in vzpostavitvijo

Ogledi nepremičnin za cenitev vrednosti

V sklopu projekta »Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice – Etapa 2« bodo med 13. in 20. aprilom 2023 pooblaščeni cenilci na terenu opravljali identifikacijo predmetnih zemljišč v naravi in njihovih značilnosti

Napredovanje gradbenih del na Etapi 1B

Gradbena dela na etapi 1B so najbolj intenzivna v Polhovem Gradcu, v okolici čistilne naprave in poslovnih objektov bivše tovarne Hoja. Ob Božni in Mali vodi se ureja in utrjuje

Pošljite nam sporočilo