Izbran izvajalec gradnje Etape 1A projekta Gradaščica

(Ljubljana, 7.12.2020) Po zaključenem javnem naročilu in postopku na DKOM bo Direkcija Republike Slovenije (DRSV) za vode 9. decembra 2020 sklenila pogodbo za gradnjo projekta Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice – Etapa 1A, z izbranim najugodnejšim ponudnikom Hidrotehnik d.o.o., v skupnem nastopu s partnerjema CVP d.o.o. in VGP DRAVA Ptuj d.o.o.. 

Etapa 1A zajema izvedbo načrtovanih protipoplavnih ureditev na območju Mestne občine Ljubljana in bo obsegala ureditev Gradaščice in v nadaljevanju Malega grabna, izgradnjo razbremenilnika 6a, vse spremljajoče in krajinsko-arhitekturne ureditve ter okoljevarstvene ukrepe. 21.215.628,88 evrov z DDV vreden projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz kohezijskega sklada – 85% sredstev iz kohezijskega sklada EU in 15% iz državnega proračuna Republike Slovenije.

Več informacij:
info@gradascica.si

Deli:

Več novic:

Pošljite nam sporočilo