Izbran izvajalec gradnje Etape 1A projekta Gradaščica

(Ljubljana, 7.12.2020) Po zaključenem javnem naročilu in postopku na DKOM bo Direkcija Republike Slovenije (DRSV) za vode 9. decembra 2020 sklenila pogodbo za gradnjo projekta Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice – Etapa 1A, z izbranim najugodnejšim ponudnikom Hidrotehnik d.o.o., v skupnem nastopu s partnerjema CVP d.o.o. in VGP DRAVA Ptuj d.o.o.. 

Etapa 1A zajema izvedbo načrtovanih protipoplavnih ureditev na območju Mestne občine Ljubljana in bo obsegala ureditev Gradaščice in v nadaljevanju Malega grabna, izgradnjo razbremenilnika 6a, vse spremljajoče in krajinsko-arhitekturne ureditve ter okoljevarstvene ukrepe. 21.215.628,88 evrov z DDV vreden projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz kohezijskega sklada – 85% sredstev iz kohezijskega sklada EU in 15% iz državnega proračuna Republike Slovenije.

Več informacij:
info@gradascica.si

Deli:

Več novic:

Napredovanje gradbenih del v Polhovem Gradcu

V sklopu Etape 1B protipoplavnih ureditev porečja Gradaščice se na gradbiščih ob strugi Božne v Polhovem Gradcu pospešeno izvajajo načrtovana gradbena dela. Dela ob strugi Božne na začetku Odseka 2.

Preusmeritev struge Božne v Polhovem Gradcu

V sklopu protipoplavnih ureditev porečja Gradaščice in Uredbe o državnem prostorskem načrtu za zagotavljanje poplavne varnosti JZ dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova-Polhov Gradec, se v Polhovem Gradcu, skladno

Pošljite nam sporočilo