Pričetek pripravljalnih del za protipoplavno ureditev Malega grabna

Za potrebe projektiranja PZI bo izvajalec del ta teden pričel s pripravljalnimi deli na Malem grabnu. Gre za geodetska snemanja terena in začetek izvedbe geomehanskih raziskav.

Izvajalec gradbenih del na Etapi 1A projekta Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice Hidrotehnik d.o.o. v skupnem nastopu s partnerjema CVP d.o.o. in VGP DRAVA Ptuj d.o.o. je pričel s pripravljalnimi deli na terenu, na odseku A, ki je del območja Etape 1A in sega od izliva Malega grabna v Ljubljanico do mostu na Opekarski cesti. 

Za potrebe projektiranja PZI se bo izvajalo:

  • geodetsko snemanje na odseku A za potrebe noveliranega geodetskega načrta,
  • ogled terena za geološko geomehanske raziskave,
  • izvedba geološko geomehanskih raziskav na terenu (vrtalna dela).

Geodetsko snemanje, ogled terena in izvajanje geomehanskih raziskav bo potekalo v februarju 2021.

Infografika: Etapa 1A, odsek A v modrem okvirju.

Deli:

Več novic:

Pošljite nam sporočilo