Pričetek gradbenih del v Šujici

Izvajalec gradbenih del na Etapi 1B pričenja z izvedbo načrtovanih protipoplavnih ukrepov in ureditev na Gradaščici v Šujici v skupni dolžini 965 metrov.
Infografika: Protipoplavne ureditve na Etapi 1B v Občini Dobrova-Polhov Gradec.

Na območju Šujice bo izvajalec izvedel ureditev Gradaščice v naselju Šujica. Znižani bodo talni pragovi, izvedena širitev struge Gradaščice ter utrditev in nadvišanje brežin. Vgrajeni bodo novi krilni pragovi, ki bodo skupaj z ostalo ureditvijo omogočali tvorbo tolmunov in skrivališč za ribe. Nadvišan bo tudi krajši del dostopne ceste od ceste Šujica-Hruševo do stanovanjskih objektov in izvedena nova premostitev preko Krnice.

Celotna ureditev v Šujici bo izvedena v dolžini 965 metrov. Dela bodo potekala po odsekih in bodo predvidoma končana do konca leta 2021.

Dodatne informacije

Cilj Etape 1B, katere gradnjo smo pričeli v Dolenji vasi in nadaljevali v Šujici, je izvedba protipoplavnih ureditev na območju občine Dobrova- Polhov Gradec in obsega ureditve na Božni in Mali vodi v Polhovem Gradcu, ureditve v Dolenji vasi ter ureditve Gradaščice v Šujici. Ureditve v Dolenji vasi se že izvajajo.

Izvajalec del, izbran na osnovi zaključenega postopka javnega naročila na projektu »Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice«, Etapa 1B, je INKAING d.o.o. v skupnem nastopu z ADRIAING d.o.o. 

Pogodbena vrednost izgradnje Etape 1B znaša 2.926.558,96 evrov z DDV. Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz kohezijskega sklada (od tega 85% sredstev iz kohezijskega sklada EU in 15% iz državnega proračuna Republike Slovenije).

Ko bo projekt Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice v celoti zaključen, bo pred poplavami reševal 3.108 stavb in 17.784 prebivalcev; tako v občini Dobrova-Polhov Gradec kot tudi v celotnem jugozahodnem delu Ljubljane.

Več informacij

info@gradascica.si

Deli:

Več novic:

Pošljite nam sporočilo