Pravnomočno gradbeno dovoljenje za gradnjo ukrepov v Polhovem Gradcu

Z današnjim dnem je gradbeno dovoljenje za gradnjo protipoplavnih ukrepov in ureditev na Božni in Mali vodi v skupni dolžini 1.340 metrov v Polhovem Gradcu pravnomočno. Izvajalec gradbenih del na Etapi 1B bo s pripravljalnimi deli in gradnjo pričel v nekaj dneh.

Infografika: Protipoplavne ureditve na Etapi 1B v Občini Dobrova-Polhov Gradec.

Foto: Struga Božne v Polhovem Gradcu. (Foto: arhiv DRSV)

Na območju Polhovega Gradca bo izvajalec izvedel načrtovane ureditve na Božni in Mali vodi v Polhovem Gradcu v skladu s prejetim gradbenim dovoljenjem. 

Celotna ureditev v Polhovem Gradcu bo izvedena v dolžini 1.340 metrov. Dela bodo potekala po odsekih in bodo predvidoma končana do konca leta 2023; s tem bodo zaključene vse ureditve na Etapi 1B projekta Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice.

Dodatne informacije

Cilj Etape 1B, katere gradnjo smo pričeli v Dolenji vasi, je izvedba protipoplavnih ureditev na območju občine Dobrova-Polhov Gradec in obsega ureditve na Božni in Mali vodi v Polhovem Gradcu, ureditve v Dolenji vasi ter ureditve Gradaščice v Šujici. Ureditve v Dolenji vasi in Šujici so zaključene.

Izvajalec del, izbran na osnovi zaključenega postopka javnega naročila na projektu »Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice«, Etapa 1B, je INKAING d.o.o. v skupnem nastopu z ADRIAING d.o.o. 

Pogodbena vrednost izgradnje Etape 1B znaša 2.926.558,96 evrov z DDV. Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz kohezijskega sklada (od tega 85% sredstev iz kohezijskega sklada EU in 15% iz državnega proračuna Republike Slovenije).

Ko bo projekt Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice v celoti zaključen, bo pred poplavami reševal 3.108 stavb in 17.784 prebivalcev; tako v občini Dobrova-Polhov Gradec kot tudi v celotnem jugozahodnem delu Ljubljane.

Več informacij

info@gradascica.si

Deli:

Več novic:

Pošljite nam sporočilo