Ogledi nepremičnin za cenitev vrednosti

V sklopu projekta »Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice – Etapa 2« bodo med 13. in 20. aprilom 2023 pooblaščeni cenilci na terenu opravljali identifikacijo predmetnih zemljišč v naravi in njihovih značilnosti ter izdelali fotodokumentacijo posameznega območja. To bo sestavni del cenitvenih poročil, na podlagi katerih bodo lastniki dobili ponudbe za odkup.

Suhi zadrževalnik Razori (Etapa 2) – območje ureditev.

Ogledi nepremičnin za cenitev vrednosti bodo potekali v: 

  • četrtek, 13.4.2023,
  • petek, 14.4.2023,
  • ponedeljek, 17.4.2023,
  • torek, 18.4.2023,
  • sreda, 19.4.2023,
  • četrtek, 20.4.2023.

Termini ogledov bodo med 9. in 16. uro. Zaradi velike količine zemljiških parcel, ki bodo predmet ureditve, in nepredvidljivih vremenskih razmer točnega termina ogleda posamezne nepremičnine ni mogoče v naprej opredeliti.

Ogled je namenjen identifikaciji predmetnih zemljišč v naravi in njihovih značilnosti. Izdelana bo tudi fotodokumentacija posameznega območja, ki bo sestavni del cenitvenih poročil. Na podlagi vseh opravljenih ogledov in pridobitvi ostalih potrebnih informacij bo ocenjena vrednost posamezne zemljiške parcele oz. njenega dela znotraj predvidenega posega ureditve Gradaščice. Cenitev bo podlaga za pripravo ponudbe za odkup tega dela zemljišč, ki jo bo lastnikom nepremičnin po pošti posredoval investitorjev pogodbeni izvajalec odkupov. Po tem bo omogočena tudi osebna obravnava, v kolikor bo posamezni lastnik izrazil potrebo ali željo po dodatnih pojasnilih.

Posamezni lastnik lahko sodeluje pri ogledu lastnih nepremičnin, ni pa obvezujoče. V kolikor posamezna nepremičnina zaradi fizičnih preprek ni dostopna brez prisotnosti lastnika, bodo ogledi opravljeni po uskladitvi termina ogleda s posameznim lastnikom. Tovrstni lastniki bodo o tem pravočasno obveščeni.

Cenilec se bo na ogledu ustrezno identificiral s pooblastilom investitorja, Direkcije Republike Slovenije za vode. Direkcija je pristojna za vsa dodatna pojasnila glede posegov, odkupov in ureditve porečja Gradaščice. 

Več informacij

info@gradascica.si

Deli:

Več novic:

Pošljite nam sporočilo