Pričetek pripravljalnih in gradbenih del v Polhovem Gradcu

Izvajalec gradbenih del na Etapi 1B po izdaji gradbenega dovoljenja pričenja s pripravljalnimi deli ter v roku 10 dni z izgradnjo protipoplavnih ukrepov in ureditev na Božni in Mali vodi v Polhovem Gradcu v skupni dolžini 1.340 metrov. Predviden pričetek z deli je na gorvodnem odseku 1, dela pa se bodo nadaljevala dolvodno. Infografika: Protipoplavne […]

Pravnomočno gradbeno dovoljenje za gradnjo ukrepov v Polhovem Gradcu

Z današnjim dnem je gradbeno dovoljenje za gradnjo protipoplavnih ukrepov in ureditev na Božni in Mali vodi v skupni dolžini 1.340 metrov v Polhovem Gradcu pravnomočno. Izvajalec gradbenih del na Etapi 1B bo s pripravljalnimi deli in gradnjo pričel v nekaj dneh. Infografika: Protipoplavne ureditve na Etapi 1B v Občini Dobrova-Polhov Gradec. Foto: Struga Božne […]

Izvedeni protipoplavni ukrepi v Šujici

Izvajalec gradbenih del na Etapi 1B je zaključil z izvedbo načrtovanih protipoplavnih ukrepov in ureditev na Gradaščici v Šujici v skupni dolžini 965 metrov. Fotografija: Protipoplavne ureditve v Šujici (foto: arhiv DRSV in izvajalca). Na območju Šujice je izvajalec izvedel ureditev Gradaščice v naselju Šujica. Znižani so talni pragovi, izvedena je širitev struge Gradaščice ter […]

Pričetek gradbenih del na Malem Grabnu v Ljubljani

Izvajalec gradbenih del na Etapi 1A je po izdaji prvega delnega gradbenega dovoljenja pričel s pripravljalnimi deli ter v z izgradnjo protipoplavnih ukrepov in ureditev na Malem Grabnu ob izlivu v Ljubljanico. Infografika: Protipoplavne ureditve na Etapi 1A v Mestni občini Ljubljana. Skladno s pripravljeno projektno dokumentacijo je na Etapi 1A je pridobljeno prvo gradbeno […]

Izvedeni protipoplavni ukrepi v Dolenji vasi

Izvajalec gradbenih del na Etapi 1B po izdaji gradbenega dovoljenja pričenja s pripravljalnimi deli ter v roku 10 dni z izgradnjo protipoplavnih ukrepov in ureditev na Božni in Mali vodi v Polhovem Gradcu v skupni dolžini 1.340 metrov. Predviden pričetek z deli je na gorvodnem odseku 1, dela pa se bodo nadaljevala dolvodno. Foto: Protipoplavne […]

Pričetek gradbenih del v Šujici

Izvajalec gradbenih del na Etapi 1B pričenja z izvedbo načrtovanih protipoplavnih ukrepov in ureditev na Gradaščici v Šujici v skupni dolžini 965 metrov. Infografika: Protipoplavne ureditve na Etapi 1B v Občini Dobrova-Polhov Gradec. Na območju Šujice bo izvajalec izvedel ureditev Gradaščice v naselju Šujica. Znižani bodo talni pragovi, izvedena širitev struge Gradaščice ter utrditev in […]

Pričetek pripravljalnih del za protipoplavno ureditev Malega grabna

Za potrebe projektiranja PZI bo izvajalec del ta teden pričel s pripravljalnimi deli na Malem grabnu. Gre za geodetska snemanja terena in začetek izvedbe geomehanskih raziskav. Izvajalec gradbenih del na Etapi 1A projekta Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice Hidrotehnik d.o.o. v skupnem nastopu s partnerjema CVP d.o.o. in VGP DRAVA Ptuj d.o.o. je pričel s pripravljalnimi […]

Pričetek gradnje protipoplavnih ukrepov na jugozahodu Ljubljane

(Ljubljana, 9.12.2020) Direktor Direkcije Republike Slovenije za vode (DRSV) Roman Kramer in generalni direktor gradbenega podjetja HIDROTEHNIK d.o.o. Vincenc Jamnik sta danes podpisala pogodbo o izvedbi projekta »Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice – Etapa 1A«, ki zajema protipoplavne ukrepe in ureditve Gradaščice in Malega grabna na območju Mestne občine Ljubljana. Vrednost pogodbe z DDV znaša 21.215.628,88 […]

Izbran izvajalec gradnje Etape 1A projekta Gradaščica

(Ljubljana, 7.12.2020) Po zaključenem javnem naročilu in postopku na DKOM bo Direkcija Republike Slovenije (DRSV) za vode 9. decembra 2020 sklenila pogodbo za gradnjo projekta Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice – Etapa 1A, z izbranim najugodnejšim ponudnikom Hidrotehnik d.o.o., v skupnem nastopu s partnerjema CVP d.o.o. in VGP DRAVA Ptuj d.o.o..  Etapa 1A zajema izvedbo načrtovanih […]

V Dolenji vasi pričeli z gradnjo protipoplavnih ukrepov

Izvajalec del, izbran na osnovi zaključenega postopka javnega naročila na projektu »Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice«, Etapa 1B, je INKAING d.o.o. v skupnem nastopu z ADRIAING d.o.o. Izvedbo del na terenu so pričeli v Dolenji vasi kjer je v skupni dolžini 248 metrov načrtovan nadvišan in podaljšan obstoječi visokovodni nasip za zagotovitev poplavne varnosti naselja. Foto: […]