Izdano pravnomočno gradbeno dovoljenje za celotno Etapo 1A

S 15. septembrom 2022 je postalo pravnomočno še tretje delno gradbeno dovoljenje za Etapo 1A projekta Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice. Tako je pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje za celotno Etapo 1A za gradnjo načrtovanih protipoplavnih ukrepov na področju Mestne občine Ljubljana. Gradbena dela na Malem Grabnu se pospešeno izvajajo Tretje delno gradbeno dovoljenje za Etapo 1A […]

Pripravljalna dela na odseku B Malega Grabna

S 1. julijem smo na območju Malega Grabna pričeli s pripravljalnimi deli na odseku B etape 1A projekta Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice. Infografika: Izsek iz PZI za Etapo 1A. V skladu s projektno dokumentacijo, pridobljenimi soglasji ter pravnomočnim drugim delnim gradbenim dovoljenjem za gradnjo protipoplavnih ukrepov in ureditev na Malem Grabnu v Mestni občini Ljubljana […]

Pravnomočno drugo delno gradbeno dovoljenje za gradnjo ukrepov na Malem Grabnu

Z včerajšnjim dnem je drugo delno gradbeno dovoljenje za gradnjo protipoplavnih ukrepov in ureditev na Malem Grabnu v Mestni občini Ljubljana postalo pravnomočno. Izvajalec gradbenih del na Etapi 1A bo s pripravljalnimi deli pričel v nekaj dneh, gradnja se bo postopoma premikala gorvodno proti Kozarjem. Infografika: Območje protipoplavnih ureditev na Etapi 1A v Mestni občini […]

Pričetek pripravljalnih in gradbenih del v Polhovem Gradcu

Izvajalec gradbenih del na Etapi 1B po izdaji gradbenega dovoljenja pričenja s pripravljalnimi deli ter v roku 10 dni z izgradnjo protipoplavnih ukrepov in ureditev na Božni in Mali vodi v Polhovem Gradcu v skupni dolžini 1.340 metrov. Predviden pričetek z deli je na gorvodnem odseku 1, dela pa se bodo nadaljevala dolvodno. Infografika: Protipoplavne […]

Pravnomočno gradbeno dovoljenje za gradnjo ukrepov v Polhovem Gradcu

Z današnjim dnem je gradbeno dovoljenje za gradnjo protipoplavnih ukrepov in ureditev na Božni in Mali vodi v skupni dolžini 1.340 metrov v Polhovem Gradcu pravnomočno. Izvajalec gradbenih del na Etapi 1B bo s pripravljalnimi deli in gradnjo pričel v nekaj dneh. Infografika: Protipoplavne ureditve na Etapi 1B v Občini Dobrova-Polhov Gradec. Foto: Struga Božne […]

Izvedeni protipoplavni ukrepi v Šujici

Izvajalec gradbenih del na Etapi 1B je zaključil z izvedbo načrtovanih protipoplavnih ukrepov in ureditev na Gradaščici v Šujici v skupni dolžini 965 metrov. Fotografija: Protipoplavne ureditve v Šujici (foto: arhiv DRSV in izvajalca). Na območju Šujice je izvajalec izvedel ureditev Gradaščice v naselju Šujica. Znižani so talni pragovi, izvedena je širitev struge Gradaščice ter […]

Pričetek gradbenih del na Malem Grabnu v Ljubljani

Izvajalec gradbenih del na Etapi 1A je po izdaji prvega delnega gradbenega dovoljenja pričel s pripravljalnimi deli ter v z izgradnjo protipoplavnih ukrepov in ureditev na Malem Grabnu ob izlivu v Ljubljanico. Infografika: Protipoplavne ureditve na Etapi 1A v Mestni občini Ljubljana. Skladno s pripravljeno projektno dokumentacijo je na Etapi 1A je pridobljeno prvo gradbeno […]

Izvedeni protipoplavni ukrepi v Dolenji vasi

Izvajalec gradbenih del na Etapi 1B po izdaji gradbenega dovoljenja pričenja s pripravljalnimi deli ter v roku 10 dni z izgradnjo protipoplavnih ukrepov in ureditev na Božni in Mali vodi v Polhovem Gradcu v skupni dolžini 1.340 metrov. Predviden pričetek z deli je na gorvodnem odseku 1, dela pa se bodo nadaljevala dolvodno. Foto: Protipoplavne […]

Pričetek gradbenih del v Šujici

Izvajalec gradbenih del na Etapi 1B pričenja z izvedbo načrtovanih protipoplavnih ukrepov in ureditev na Gradaščici v Šujici v skupni dolžini 965 metrov. Infografika: Protipoplavne ureditve na Etapi 1B v Občini Dobrova-Polhov Gradec. Na območju Šujice bo izvajalec izvedel ureditev Gradaščice v naselju Šujica. Znižani bodo talni pragovi, izvedena širitev struge Gradaščice ter utrditev in […]

Pričetek pripravljalnih del za protipoplavno ureditev Malega grabna

Za potrebe projektiranja PZI bo izvajalec del ta teden pričel s pripravljalnimi deli na Malem grabnu. Gre za geodetska snemanja terena in začetek izvedbe geomehanskih raziskav. Izvajalec gradbenih del na Etapi 1A projekta Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice Hidrotehnik d.o.o. v skupnem nastopu s partnerjema CVP d.o.o. in VGP DRAVA Ptuj d.o.o. je pričel s pripravljalnimi […]