Pričetek pripravljalnih del za protipoplavno ureditev Malega grabna

Za potrebe projektiranja PZI bo izvajalec del ta teden pričel s pripravljalnimi deli na Malem grabnu. Gre za geodetska snemanja terena in začetek izvedbe geomehanskih raziskav. Izvajalec gradbenih del na Etapi 1A projekta Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice Hidrotehnik d.o.o. v skupnem nastopu s partnerjema CVP d.o.o. in VGP DRAVA Ptuj d.o.o. je pričel s pripravljalnimi […]

Izbran izvajalec gradnje Etape 1A projekta Gradaščica

(Ljubljana, 7.12.2020) Po zaključenem javnem naročilu in postopku na DKOM bo Direkcija Republike Slovenije (DRSV) za vode 9. decembra 2020 sklenila pogodbo za gradnjo projekta Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice – Etapa 1A, z izbranim najugodnejšim ponudnikom Hidrotehnik d.o.o., v skupnem nastopu s partnerjema CVP d.o.o. in VGP DRAVA Ptuj d.o.o..  Etapa 1A zajema izvedbo načrtovanih […]

V Dolenji vasi pričeli z gradnjo protipoplavnih ukrepov

Izvajalec del, izbran na osnovi zaključenega postopka javnega naročila na projektu »Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice«, Etapa 1B, je INKAING d.o.o. v skupnem nastopu z ADRIAING d.o.o. Izvedbo del na terenu so pričeli v Dolenji vasi kjer je v skupni dolžini 248 metrov načrtovan nadvišan in podaljšan obstoječi visokovodni nasip za zagotovitev poplavne varnosti naselja. Foto: […]

Podpis pogodbe z izvajalcem za gradnjo projekta Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice – Etapa 1B

Poplavno območje

Na osnovi zaključenega postopka javnega naročila bo Direkcija Republike Slovenije zavode dne 06.08.2020 sklenila pogodbo za Gradnjo projekta »Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice – Etapa 1B« z izvajalcem Inkaing d.o.o., ki zajema protipoplavne ukrepe in ureditve na območju Občine Dobrova – Polhov Gradec. Vrednost pogodbe znaša 2.926.558,96 € z DDV, dela se pričnejo septembra 2020.

Objavljen razpis za izbor izvajalca za projektiranje in gradnjo projekta Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice – Etapa 1A

Direkcija Republike Slovenije za vode je dne 23.07.2020 ponovila razpis za javno naročilo Projektiranje in gradnja projekta »Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice – Etapa 1A«. Predmet storitve vključuje: Ureditev Malega grabna od Bokalšega jezu do izliva v Ljubljanico za zagotavljanje pretočnosti za visoke vode (Q100) z vsemi pripadajočimi ureditvami. Dolžina ureditve je cca 6.000 m Izvedba […]